Triển lãm

RFID reader: quản lý xe điện

Những năm gần đây, quản lý xe ngày càng trở nên thuận tiện hơn, và bây giờ, việc sử dụng thẻ điện tử và các RFID reader có thể quản lý tốt hơn xe điện.
Ô tô chạy điện ở một thành phố quản lý và hoạt động như sau: dấu hiệu được chia thành hai màu sắc, màu xanh dấu hiệu giấy phép cho tricycles, vàng giấy phép cho các dấu hiệu bốn bánh xe. Không có vấn đề các loại dấu hiệu, ở phía trước của chiếc xe số mảng được cài đặt trên một đối tượng đen cuboid. Đây là một loại chip điện tử thông tin dấu hiệu, tất cả thông tin được lưu trữ trong các chip của chiếc xe, xe du lịch dữ liệu thông qua chip để tải lên các nền tảng quản lý hệ thống, dễ quản lý. Sử dụng cầm tay RFID reader có thể đọc thông tin phương tiện điện tử.
Sử dụng thẻ RFID và bạn đọc RFID, bạn có thể cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho quản lý xe điện.