Triển lãm

RFID reader: thư viện bằng cách sử dụng công nghệ RFID

Thư viện quản lý khối lượng công việc, trong khi rườm rà, nhưng đòi hỏi rất cao, có thể có những sai lầm, và do đó, giúp quản lý thư viện RFID reader.
Bằng cách sử dụng RFID Reader quản lý thư viện, đặt chính của cho mỗi cuốn sách này có điện tử nhãn, dang vay đã thực hiện bảo tàng trong cuốn sách trong thư viện, cánh cửa của RFID reader có thể tự động hồ sơ, từ zhiqian nhân tạo hồ sơ của thời gian, tỉnh Shi hiệu quả; trong khi, sử dụng RFID reader quản lý sách, cũng có thể giúp thư viện phân tích cuốn sách chào đón, và theo điều này ghi lại sắp xếp sách mua sắm.
Sử dụng đầu đọc RFID có thể cải thiện phân loại và kệ sách, tìm kiếm các mức độ tự động hóa.