Gian hàng: K04, thẻ & thanh toán hội chợ Châu á năm 2016 trong Apr.20-21 tại Singapore

- Mar 22, 2016 -

Thâm Quyến (tác giả) Tech.Co.Ltd. sẽ tham dự andamp thẻ tới; thanh toán hợp lý Châu á năm 2016 trong Apr.20-21, gian hàng No.:K04 tại Trung tâm triển lãm Suntec Singapore.
Andamp Add.:Suntec Singapore Hội nghị; Trung tâm triển lãm, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593

Một cặp:Weclome đến thăm Trung Quốc Beijing Exibition tài chính quốc tế 2016 Booth No.:11.1109 C Tiếp theo:RFID Reader: Sân bay nhận dạng hệ thống bằng cách sử dụng