Gian hàng: K04, thẻ & thanh toán hội chợ Châu á năm 2016 trong Apr.20-21 tại Singapore

Thâm Quyến (tác giả) Tech.Co.Ltd. sẽ tham dự andamp thẻ tới; thanh toán hợp lý Châu á năm 2016 trong Apr.20-21, gian hàng No.:K04 tại Trung tâm triển lãm Suntec Singapore.
Andamp Add.:Suntec Singapore Hội nghị; Trung tâm triển lãm, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593