Đầu đọc thẻ chip CRT-310-N Minh họa kết nối nguồn

Đầu đọc thẻ chip CRT-310-N minh họa kết nối nguồn

minh họa kết nối cung cấp điện

Đầu đọc thẻ chip CRT-310-N với hai phương pháp

1 connection Kết nối nguồn chính duy nhất hiển thị như hình sau 1

Dây hỗn hợp màu đỏ và nâu được kết nối với dây + 12V , màu đen được kết nối với GND

2 Nguồn chính + tụ điện dự phòng (đối với thẻ được đẩy ra sau khi tắt nguồn) phương thức kết nối (như hình sau 2

Màu đỏ được kết nối với + 12V , màu đen được kết nối với GND

Dây màu nâu được kết nối với tụ điện dự phòng + thiết bị đầu cuối wire dây màu đen được kết nối với bản sao lưu

tụ điện - thiết bị đầu cuối.

Ổ cắm điện: Đầu cuối S6B-PH-SM4-TB PHR-6

Ổ cắm giao tiếp: S9B-PH-SM4-TB terminal PHR-9

Bản vẽ cáp nguồn và cáp truyền thông RS232:

Chip card reader

Nếu bạn muốn biết thêm về đầu đọc thẻ chip , vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến.