TẠO DANH SÁCH THẺ TUYỆT VỜI

CREATOR chuyên về đầu đọc / ghi / đọc thẻ bằng tay / có động cơ , máy phân phối thẻ / máy phát hành trong nhiều năm. Vui lòng tham khảo các mục sản phẩm như sau:

`motorized card reader)B.png