Giám đốc điều hành sáng tạo Mr.Jack trả tiền một chuyến thăm Offcial toàn cầu ATM khổng lồ Wincor Nixdorf