Giám đốc điều hành sáng tạo Mr.Jack chuyến đi Hoa KỲ để làm nổi bật kinh doanh module thanh toán thẻ.

- Mar 22, 2016 -Tác giả, nhà sản xuất Trung Quốc adedicated các mô-đun thanh toán thẻ ATM-nhúng.

Một cặp:Inaguration Trung tâm R&D mới Tiếp theo:Weclome đến thăm Trung Quốc Beijing Exibition tài chính quốc tế 2016 Booth No.:11.1109 C