CREator cung cấp đầu đọc thẻ chất lượng

Các sản phẩm CREATOR đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tài chính, viễn thông, dầu khí, bán lẻ, bảo hiểm, vận tải & giải trí, v.v.

CREATOR cung cấp Đầu đọc thẻ động cơ chất lượng, Đầu đọc thẻ thông minh, Bộ phân phối thẻ và Trình xác nhận hóa đơn. Cấu hình tùy chỉnh có sẵn cho tất cả các sản phẩm OEM, bao gồm sửa đổi các đơn vị tiêu chuẩn cũng như phát triển các mẫu mới để đáp ứng thông số kỹ thuật của sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

9999999