Nhóm bán hàng của người sáng tạo bắt đầu chuyến đi kinh doanh vào năm 2017 sau kỳ nghỉ năm mới của Trung Quốc.

Nhóm của Người sáng tạo bắt đầu chuyến công tác vào năm 2017 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

20160422 玄 藏 之 路 合影 .JPG

20160423 沙丘 合影 .JPG