Người sáng tạo thành công trò chơi bóng rổ lần đầu tiên

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2017, trò chơi bóng rổ của người sáng tạo đầu tiên đã bắt đầu theo lịch trình. Nhóm nghiên cứu và nhóm R & D đã xuất hiện trên sân khấu nhóm và gặp nhau trong các fianls.

Khi trò chơi bắt đầu, đội ngũ R & D đã đánh bại Sales với sự hợp tác tốt và hành vi phạm tội hiệu quả của họ, nhưng với sự dẫn dắt của ông Liu (Giám đốc bán hàng của Creator), doanh số bán hàng với phòng thủ tốt và từ từ quay trở lại.

Nửa sau, doanh số bán hàng tiếp tục trạng thái tốt của họ và vẫn đứng đầu trò chơi, cho đến khi kết thúc.

Sau 2 giờ thi đấu, Bán thất bại R & D với số điểm cuối cùng là 80-70.

Giám đốc điều hành Jack Wang đích thân trình bày giải thưởng cho tất cả các authlete người chơi cứng trong trò chơi.