Nhà sản xuất đầu đọc thẻ chất lượng cao

CREATOR phát triển và cung cấp đầu đọc thẻ thông minh để tạo điều kiện cho việc triển khai các hệ thống dựa trên thẻ thông minh cho các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau.

Các sản phẩm CREATOR tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp chính, đảm bảo hoạt động an toàn và tương thích. Các sản phẩm được chia thành năm họ sản phẩm: đầu đọc thẻ , đầu đọc thẻ xe máy, bộ phân phối thẻ, bộ phân phối thẻ SIM và trình xác nhận hóa đơn, CREATOR cũng cung cấp tùy chỉnh cho một số sản phẩm này, để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

insert card reader

Để biết thêm thông tin về bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, vui lòng gửi email đến sales@china-creator.com