Đầu đọc thẻ thông minh có độ tin cậy cao CRT-603-V20

- Jul 13, 2018 -

Đầu đọc thẻ thông minh độ tin cậy cao CRT-603-V20

High Reliability Smart card reader CRT-603-V20

Thông tin chi tiết sản phẩm

Độ tin cậy cao

Chi phí-hiệu quả

Khả năng thích ứng cao

Tùy chỉnh linh hoạt

Các ứng dụng

hệ thống thu phí vé tự động (AFC)

Thiết bị đầu cuối thay đổi công suất

Hệ thống quản lý thẻ

Hệ thống đỗ xe

Hệ thống kiểm soát truy cập

Quầy thanh toán


Một cặp:Thị trường đầu đọc thẻ trả tiền có khả năng đăng ký tăng trưởng kép chữ số kép trong giai đoạn 2016-2022 Tiếp theo:SMART CARD READER & TERMINAL LÀ GÌ