Giới thiệu về đầu đọc thẻ Serise

Đầu đọc thẻ CRT của chúng tôi, đầu đọc thẻ từ, bộ phân phối thẻ, sản phẩm hóa đơn đã được áp dụng rộng rãi và được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực như Tài chính, Viễn thông, Dầu khí, Bán lẻ, Bảo hiểm, Giao thông, Giải trí, v.v.

Nhu la:

Ngân hàng tự phục vụ

ATM

Thiết bị đầu cuối tiếp nhiên liệu

Thiết bị đầu cuối truyền thông

Bãi đậu xe

Trò chơi

Máy bán hàng tự động

Giao thông

Card Reader