Lưu ý khi sử dụng Thẻ SIM CRT-720

Lưu ý khi sử dụng bộ phân phối thẻ SIM CRT-720

1. Tắt nguồn trước khi vận hành bảo trì

2. Cấm cắm ấm (Cắm và rút phích cắm với nguồn điện)

3.Để kết nối loại bỏ hoạt động của máy, lúc đầu ngắt kết nối cáp nguồn và sau đó ngắt kết nối cáp truyền thông

4.Nếu máy đã bật lại nguồn, cần có thao tác khởi tạo và cách khởi tạo sau được khuyến nghị:

Di chuyển thẻ đến vị trí thẻ IC và hiệu chỉnh

5. Hoạt động tải lên và tải xuống thẻ:

Khi nhấn nút tải lên / tải xuống, thẻ sẽ di chuyển lên hoặc xuống, chuyển động của thẻ sẽ dừng lại khi nhả nút. Chuyển động sẽ buộc dừng khi thẻ đã ở vị trí hoạt động của thẻ SIM.

6. Định hướng thẻ: Giữ góc vát ở bên trái và cũng giữ mặt SIM Chip hướng lên trên. Hãy chắc chắn rằng cửa của stacker được đặt đúng chỗ. (Đóng cửa máy xếp và khóa móc hoặc khóa)

7. Định hướng thẻ trong Stacker: Mở cửa ngăn xếp và nhấn nút tải xuống thẻ để di chuyển khay thẻ xuống. Khối lượng nạp của thẻ được quyết định bởi vị trí của khay thẻ. Khối lượng nạp thẻ tối đa là 150 picecs (0,76mm). Hãy chắc chắn rằng cửa của stacker đóng và móc.

8. Nếu hệ thống HOST không kết nối được đầu đọc thẻ SIM, vui lòng khởi chạy máy

SIM card dispenser CRT-720