Hệ thống quản lý đỗ xe Thẻ phân phối CRT-591-n

CRT-591-N, bộ phân phối thẻ CRER-591-N cho hệ thống quản lý bãi đậu xe, hỗ trợ đọc / ghi thẻ từ ic / thẻ RFID và hi-co / lo-co, quản lý bảo mật của hộp và hộp rút lại, bộ phân phối thẻ được sử dụng để kiểm soát và giám sát thông tin như trạng thái xe vào và ra, trạng thái của cổng rào cản, v.v. Đồng thời, xử lý dữ liệu có thể được chuyển từ máy khách sang máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu ứng dụng quy mô lớn và phức tạp. Hệ thống quản lý bãi đỗ xe có chức năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ.

 card dispenser CRT-591-N