Các tính năng đọc thẻ thông minh

Liên hệ phòng không hoạt động: sử dụng công nghệ nhận dạng tần số radio giúp loại bỏ mặc của dải từ thẻ; phía khách hàng và phía máy chủ mà không cần sử dụng phần mềm: sử dụng một Plug-and-play USB hoặc RS-232; phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp: nâng cao công nghệ bán dẫn dựa trên 13.56 MHz hơn là tuân theo tiêu chuẩn ISO, người đọc đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: ISO 15693-close, loại tiêu chuẩn ISO 14443-A. độc lập và linh hoạt platform: bất kỳ hệ điều hành hỗ trợ USB hoặc RS-232, chẳng hạn như: Windows & reg; 98SE/2000/XP, Vista, Sun, Citrix & reg; UNIX & reg; Linux, Macintosh và như vậy.