Thẻ quả hoạt động như thế nào?

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ phân phối thẻ CRT-591-Q hoạt động như thế nào.

Đầu tiên, người quản lý thẻ nên cài đặt bộ xếp thẻ bên trong kiosk, sau đó bộ phân phối thẻ sẽ phát hành tất cả các thẻ bằng cách đọc và chuyển đến vị trí cụ thể bên trong bánh xe. Ngoài ra, 10 bánh xe có thể chứa hoàn toàn 2000 chiếc thẻ ID cho 2000 người dùng .

card dispenser CRT-591-Q

Người dùng chỉ cần đến ki-ốt dịch vụ 24 giờ và nhập ID số của mình. Sau đó, máy này sẽ quay bánh xe và di chuyển thiết bị đọc di động lên xuống để chọn thẻ ID cụ thể và cấp thẻ cho người dùng.

Trong khi những người khác vẫn đang đợi trong một hàng dài, hãy thử nhận sonner thẻ ID mới của họ, bộ phân phối thẻ đăng ký ngẫu nhiên của Creator đã xử lý rất nhiều người dùng với kiosk tự phục vụ 24 giờ.

Tạo bộ phân phối thẻ mới để tiết kiệm thời gian của người dùng và nhân viên làm việc để kích hoạt giải pháp kiosk mới của bạn.