Inaguration Trung tâm R&D mới

- Mar 21, 2016 -

Ngày có thể 18-2013, với R & D của Trung tâm di chuyển vào vị trí mới, tác giả của R & D Trung tâm mới được chính thức thành lập. Đây là một hệ thống phân tách của tác giả sau khi manufacturin...

Một cặp:Hãy đáp ứng trong thời gian tháng 5-8 @ Intertraffic Amsterdam 2016 gian hàng No.:0 9.417 Tiếp theo:Giám đốc điều hành sáng tạo Mr.Jack chuyến đi Hoa KỲ để làm nổi bật kinh doanh module thanh toán thẻ.