Inaguration Trung tâm R&D mới

Ngày có thể 18-2013, với R & D của Trung tâm di chuyển vào vị trí mới, tác giả của R & D Trung tâm mới được chính thức thành lập. Đây là một hệ thống phân tách của tác giả sau khi manufacturin...