Bộ đọc thẻ IC / RFID / TỪ THẺ CHO MÁY GAMING CRT-288-K

- Jun 06, 2018 -

IC / RFID / đầu đọc thẻ từ cho máy chơi game. Bạn phải làm là vuốt thẻ thông qua đầu đọc thẻ trên mỗi trò chơi.

Giá của trò chơi sau đó sẽ tự động được khấu trừ từ tài khoản của bạn và trò chơi được bắt đầu.

IC/RFID/magnetic card reader

Một cặp:Trình đọc RFID CREATOR Tiếp theo:KIOSK TỰ DỊCH VỤ - KÊNH VÀ KÊNH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ