Sử dụng phổ biến nhất cho người đọc thẻ thông minh là gì?

Đầu đọc thẻ thông minh có sẵn trong số liên lạc, không tiếp xúc hoặc kết hợp các kiểu liên lạc và không tiếp xúc.

Liên hệ với đầu đọc thẻ thông minh yêu cầu thẻ được chèn thủ công vào đầu đọc của người dùng. Ứng dụng này thường được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu bảo mật hơn, như ID chính phủ, giao dịch thương mại điện tử, ID trường học, bảo mật mạng, bán hàng tự động, kế hoạch bữa ăn, lòng trung thành, tiền điện tử và thẻ chăm sóc sức khỏe.

Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc hoạt động với tần số vô tuyến kết nối khi thẻ đến gần đầu đọc. Các thẻ không thể chất phải được đưa vào hoặc vào người đọc thực tế. Đầu đọc thẻ không tiếp xúc cung cấp thêm sự tiện lợi và tốc độ không cần phải lắp thẻ vào đầu đọc. Các ứng dụng phổ biến nhất dành cho đầu đọc thẻ không tiếp xúc bao gồm truy cập cửa và cơ sở, hộ chiếu điện tử, vé đỗ xe, vé máy bay và vé máy bay.