Một đầu đọc thẻ là gì

Đầu đọc thẻ là thiết bị nhập dữ liệu đọc dữ liệu từ phương tiện lưu trữ hình thẻ. Đầu đọc thẻ có thể được chia thành đầu đọc thẻ liên lạc và thẻ IC không tiếp xúc và đầu đọc từ xa theo các loại thẻ khác nhau. Thẻ IC tiếp xúc tuân theo giao diện chuẩn ISO7816, trong khi thẻ IC không tiếp xúc theo tiêu chuẩn ISO14443. Và người đọc từ xa theo giao diện chuẩn ETC GB20851.

card reader

Giao diện của thẻ nhớ không đồng bộ. Các loại thẻ nhớ chính bao gồm thẻ CF, thẻ SD, thẻ MiniSD, thẻ SM,

Đầu đọc thẻ là thiết bị phần cứng cho phép bạn đọc và truyền dữ liệu từ nhiều thiết bị lưu trữ bộ nhớ di động khác nhau. Nó có thể là một thiết bị độc lập kết nối với máy tính qua USB hoặc có thể được tích hợp vào máy tính hoặc thiết bị đa chức năng. Các phiên bản thương mại của đầu đọc thẻ có thể đọc các thẻ thông minh bảo mật. Hầu hết các đầu đọc thẻ chấp nhận nhiều định dạng thẻ nhớ, bao gồm Compact Flash và Secure Digital. Bên cạnh đó, hầu hết máy in / máy quét / máy photocopy đa chức năng giờ đây đều có đầu đọc thẻ tích hợp, do đó bạn có thể tận dụng lợi thế của máy in để in ảnh.

Một số đầu đọc thẻ chỉ có thể truy cập một loại thẻ nhớ trong khi một số thẻ nhớ tích hợp chức năng của đầu đọc thẻ. Do đó, miễn là bạn lắp loại thẻ nhớ này vào cổng USB, máy tính có thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu của nó.