Chuyến đi kinh doanh tuyệt vời đến châu Âu

Tôi thay mặt cho người sáng tạo đến thăm khách hàng Châu Âu khoảng 15 ngày, nó thực sự là một thời gian và cơ hội tốt để biết thêm nhiều dự án cơ hội và một số khó khăn mà chúng tôi đối phó...